Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
SŠ: 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
SŠ: 1. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty
CONVERSATION
Konverzace/ Maturitní část 1, 2 a 4/ Všeobecná témata


Všeobecné tematické okruhy - ke stažení zde
Pravidla k otázkám, obrázkům a situacím - HANDOUT - ke stažení zde
Materiály k Všeobecným tématům - ke stažení zde

Cvičné materiály k jednotlivým všeobecným otázkám - otázky, obrázky, situace
1 Personal identification - ke stažení zde
2 Family - ke stažení zde
3 House - ke stažení zde
4 Everyday life- ke stažení zde
5 Education - ke stažení zde
6 Fee time and entertainment - ke stažení zde
Sport - ke stažení zde
7 Relationship between people - ke stažení zde
8 Travelling/ transport - ke stažení zde
9 Health/ hygiene - ke stažení zde
- Health questions, dialogues, etc. - ke stažení zde
- Paramedics obrázek pg 197 Activator - ke stažení zde
- Heath project for children situation -ke stažení zde
10 Food/ drinks - ke stažení zde
11 Shopping/ clothes, fashion - ke stažení zde
12 Jobs/ professions - ke stažení zde
13 Services - ke stažení zde
14 Society/ science & technology - ke stažení zde
15 Climate & weather/ environment - ke stažení zde


Popis obrázku pravidla 10 in 1 - pdf. ke stažení zde
Picture description/ popis obrázku - obecná pravidla .ppt ke stažení zde
Picture description (Solution) chart of expression, example picture/tabulka s výrazy, ukázkový obrázek s popisem - ke stažení zde
zpět na úvodní stránku