Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
SŠ: 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
VOŠ: 1. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty

VŠEOBECNÉ OKRUHY


Obecná pravidla k první, druhé a čtvrté části maturity - otázky, obrázky a situace

 • 1 Personal identification
  Otázky na personality, character, fre time ve všech časech - zkoušecí karta s obrázky - (Jack Sparrow aj.) ke stažení zde
  Personal identification Bridge karta - ke stažení zde
  Překlad vět 1 - appearance/ character (Můj bratr je..) - 6ks in 1 word ke stažení zde
  - appearance/ character (Můj bratr je..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Překlad vět 2 - jednoduché české včty a otázky (František rád jezdí..)- překlad - ke stažení zde
  - jednoduché české včty a otázky (František rád jezdí..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Překlad vět 3 - appearance/ character (Těším se na sestřenici..) - 16ks in 1 word ke stažení zde
  - appearance/ character (Těším se na sestřenici..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Family Bridge karta - ke stažení zde
  Friends Bridge karta - ke stažení zde
  Free time and entertainment Gate karta - ke stažení zde
  5 otázek na character, personality, free time - ve všech časech - ke stažení zde
  Meeting/ greeting - přítomný čas vs. průběhový - fráze ke stažení zde
  People, looks, feelings - Gate karta - ke stažení zde
  A letter to Marrema - Maremma Bellari ppt. prezentace - ke stažení zde
  Personal identification KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  What´s your favourite animal/ food/ day etc. - 4ks in 1 ke stažení zde
  Faces - Poseroutka - A/B guess who game - ke stažení zde

 • 2 Family
  Handout - pravidla, cvičení, otázky - opakování učiva ZŠ - sloveso být, zájmena, spelling, atd. - ke stažení zde
  Family KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Family - Bridge karta ke stažení zde
  Family KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde

 • 3 Housing
  Describe your favourite place
  otázky a odpovědi: Do you have your own bedroom? or do you share it with someone else?
  Can you describe the room?
  What´s your favourite place there? Why?

  My house - Gate karta ke stažení zde
  Nová Gate karta ke stažení zde
  Otázky k Housing (Do you, did you, have you ever, should, would like..?) zde
  Otázky k Housing s problematickými výrazy (neighbours, surroundings, chores etc.) zde
  Picture of a house - describe - 6ks in 1 ke stažení zde
  House vocabulary card - ke stažení zde
  House vocabulary card II - ke stažení zde
  Furnishing your living room game - Aktivátor TB- ke stažení zde
  Bridge karta ke stažení zde
  Bridge karta II ke stažení zde
  My hometown - karta ke stažení zde
  The Place Where I live - housing/ vocabulary zde
  Překlad cj - ke stažení zde
  - překlad aj - ke stažení zde
  Maturitní 4. část - ke stažení zde
  - maturitní 1. a 2. část - ke stažení zde
  - housing and living - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  House KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Let´s talk about houses - conversation cards - ke stažení zde
  Flintstone město - kostková hra - ke stažení zde
  - Flintstone pexeso - ke stažení zde
  Prepositions - obrázek města - puzzle - ke stažení zde
  - Directions / town A/B map - ke stažení zde

 • 4 Everyday life
  Everyday - Bridge karta - ke stažení zde
  Everyday life/ programme KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Everyday life KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde

 • 5 Education
  - HANDOUT - ke stažení zde
  - handout/ Bridge karta 47, přehled - ke stažení zde
  Bridge karta 47 i s obrázky - ke stažení zde
  Schools CR/UK - VOCABULARY slovní zásoba - překlad/ definice - ke stažení zde
  - cj překlad - ke stažení zde
  - cj/ aj překlad - ke stažení zde
  - education UK USA CR text - ke stažení zde
  - education UK vs USA text - ke stažení zde
  - exams - český systém školství - doplňovačka - ke stažení zde
  - the Czech educ. system complete exe. VOCABULARY - ke stažení zde
  - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  - KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde

 • 6 Free time/ hobby/ entertainment
  - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  - Mrs Nahlovska´s hobbies - ke stažení zde
  - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Sport KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Free time, entertainment, books Gate card - ke stažení zde
  - Bridge card - ke stažení zde
  Shakespeare HANDOUT - ke stažení zde

 • 7 Relationship between people
  Interpersonal relationship KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde

 • 8 Travelling/ transport
  Holidays KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Holidays/ means of transport KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Summer holidays - fráze, gramatika - ke stažení zde
  Winter holidays - ke stažení zde
  Funny ice-breaker questions - ke stažení zde
  Travelling Bridge karta - ke stažení zde

 • 9 Health/ hygiene
  Health & diseases HANDOUT - ke stažení zde
  Health and lifestyle - HANDOUT - ke stažení zde
  Health & lifestyle - Gate karta - ke stažení zde
  Health and body care KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Health/ hygiene KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  Health questions, dialogues, etc. - ke stažení zde
  Paramedics obrázek pg 197 Activator - ke stažení zde

 • 10 Food/ drinks
  5min food activity - questions and answers/ handout ke stažení - zde
  Food - questions and answers/ handout ke stažení - zde
  Health & lifestyle - Gate karta - ke stažení zde
  Healthy lifestyle - otázky ke stažení - zde
  Food tabulka - me, you, people - ke stažení - zde
  Eating out KJA otázky, obrázky, situace ke stažení - zde
  Food/ drinks KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Maturita Food matching text reading - ke stažení zde

 • 11 Shopping
  - Solutions -WB at the shops exercise, tajenka, otázky - ke stažení - zde
  - shopping/ shops - match/vocabulary - ke stažení - zde
  - cj-aj situace - fráze ke stažení zde
  - shopping/ clothes KJA otázky, obrázky, situace - fráze ke stažení zde
  - shopping/ clothes, fashion KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde

 • 12 Jobs/ proffessions
  - křížovka, otázky - ke stažení - zde
  - (křížovka - results) - ke stažení - zde
  - handout - text, slovní zásoba, fráze, otázky/ odpovědi, překlad - ke stažení - zde
  - křížovka, slovní zásoba, fráze Unit 4 - ke stažení - zde
  - Gate karta - ke stažení - zde
  - Bridge karta - ke stažení - zde
  - definice co, kdo dělá - ke stažení - zde
  - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení - zde
  - board game - ke stažení - zde
  - KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Maturitní čtení Jobs - ke stažení zde
  Office vocabulary card - ke stažení zde
  Business colour picture vocabulary card - ke stažení zde

 • 13 Services/ media, the internet
  otázky a odpovědi: How do people communicate?
  What are advantages and disadvantages of cell phones?
  Do you prefer to talk or text? atd.
  What are rules about using cell-phones in your school?
  Do you agree with them? Why?/ Why not?
  Do you read newspaper/ watch television? Why/ why not? How often?

  Science & technology
  - Gate karta ke stažení - zde
  - slovní zásoba k Science, computers & technology, gadgets, otázky/odpovědi HANDOUT ke stažení zde
  - describe a gadget - otázky ke stažení - zde
  - science & technology/ mass media/ life in society KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  - KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  - KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Computers snake - had, emaily - 4ks obrázky - ke stažení zde
  Cybercrime/ Cyber bullying & vocabulary HANDOUT - ke stažení zde
  Electronic devices překlad vět (turn on/off etc.)- ke stažení zde
  - výsledky - ppt. ke stažení zde
  Electronic devices překlad vět (How often/ the Internet/ texting etc.)- ke stažení zde
  - výsledky - ppt. ke stažení zde
  Solutions U6 Vox pops video - 4ks worksheets - ke stažení zde
  - výsledky - ke stažení zde
  Services
  - karta Gate - ke stažení zde
  - KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Mass media
  - karta Gate - ke stažení zde

 • 14 Society/ sport, culture, art, problems of the society An invitation/ making arrangements
  Would you like to come...?
  Can we meet at../in.../by...?
  Where will we go?
  I´m sorry I can´t, I´m going to...
  What about/ How about..?

  Sport - Tell about your favourite/ a famous sportsman
  - slovní zásoba - HANDOUT - ke stažení zde
  - obrázky jednotlivých sportů pdf. 6ks in 1 - ke stažení zde
  - 2 obrázky k porovnání - cycling family/ table tennis -children - ke stažení zde
  - obrázek rodina/ cycling - 8ks in 1 - ke stažení zde
  - rodina/ cycling - ppt. cj otázky plus aj popis - ke stažení zde
  - obrázek children/ table tennis - 4 pict. in 1 - ke stažení zde
  Unusual sports -
  - Sports - vocabulary - meanings/ ppt otázky/obrázky neobvyklých sportů - ke stažení zde
  - Winter holidays- ke stažení zde
  - Ski course 1st year students´s week/ lyžák- ke stažení zde
  - Dumplings - Vizovické jezení knedlíků/ ppt. ke stažení zde
  Fráze/ průřez gramatickými časy - ke stažení zde
  Winter Olympic sports - ke stažení zde
  Sport - Bridge karta - ke stažení zde

  On the train/ in a restaurant etc. cj-aj situace fráze ke stažení

  Crime
  Crime HANDOUT - quiz How honest are you, definitions of crime, vocabulary, 2nd conditional - ke stažení zde
  Cybercrime/ Cyber bullying & vocabulary HANDOUT - ke stažení zde
  Reporting a theft - at the police station - 4ks guide ke stažení zde
  Crime vocabulary II - ke stažení zde
  Předpřítomný čas, předpřítomný vs. minulý, průběhový - překlad - Crime vocabulary - ke stažení zde
  Předpřítomný čas vs. minulý - Crime/ Reporting a theft - čj překlad - ke stažení zde
  Předpřítomný čas vs. minulý - Crime/ Reporting a theft - čj/aj překlad - ppt. prezentace - ke stažení zde
  Brat Camps - Fráze, otázky/ odpovědi
  Tabulka

  Film/ book
  At the cinema/ A film review/ vocabulary, phrases HANDOUT - ke stažení zde
  A Review of a book or film/ Obsah knihy, filmu - pravidla - ke stažení zde
  Twilight saga - a film review - ppt. ke stažení zde
  Cinema questions 2ks - ke stažení zde
  Free time, entertainment, books Gate card - ke stažení zde
  - Bridge card - ke stažení zde
  Shakespeare HANDOUT - ke stažení zde

 • 15 Geography/ nature environment
  Planet Earth - the global warming and it´s effects - the environment - be green - HANDOUT - ke stažení zde
  Nature/ countryside - Gate karta - ke stažení zde
  Osmisměrka - zvířátka - 4ks 1xA4 - ke stažení zde
  Extreme weather - slovní zásoba, poslech - ke stažení zde
  - barevná str. Extreme weather cv. a vocabulary (sunny, cloudy..) - ke stažení zde
  - barevná strana Extreme weather - texts (tornadoes, gails..) - ke stažení zde
  - freezing rain sound - ke stažení zde
  - blizzard sound - ke stažení zde
  - hailing sound - ke stažení zde
  - hurricane sound - ke stažení zde
  - thunder sound - ke stažení zde
  - poslech mp3 - ke stažení zde
  - přepis poslechu, výsledky - ke stažení zde
  The weather - překlad čj/aj, převod °F na °C/°C na °F - ppt. ke stažení zde
  The global warming and its effects on people - the future/ predictions - ke stažení zde
  The environment - it´s parts, protection - ke stažení zde
  The effects of global warming - the carbon footprint - ke stažení zde
  Jak chránit planetu - český text - ke stažení zde
  4ocean´s New Year´s Resolutions - ke stažení zde
  Beetles warm-up - ke stažení zde
  Alphabeth/ plants - ke stažení zde
  Climate & weather/ environment KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Fish obrázek - ke stažení zde
  Different world song by Allan Walker - ke stažení zde
  Volunteering - Solutions 1C video - worksheets 4ks in 1 - ke stažení zde
  - výsledky - ke stažení zde
  Animal SOS volunteering - didaktický T/F text - ke stažení zde
  Pexeso - natural disasters vocabulary - ke stažení zde
  Crossword - natural disasters vocabulary - ke stažení zde
  Hangman - natural disasters vocabulary - ke stažení zde

 • zpět