Webové stránky
Aleny Náhlovské




Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty






POŽADAVKY K UZAVŘENÍ KLASIFIKACE
na konci pololetí





maturitní témata - ústní zkoušení
testy zaměřené na gramatiku a slovní zásobu z maturitních testů
maturitní testy
komunikace v angličtině


 • Učitel bude v hodinách komunikovat s vámi a stejně tak budete nuceni v hodinách komunikovat s učitelem, třeba i za pomoci ostatních studentů, s gramatickými chybami a v necelých větách, pouze anglicky!
  Pokud budete chtít řešit nějaký větší problém v češtině, budete mít možnost ve třídě o přestávce, příp. kdykoli v kabinetě
 • Budete si nadále vést A4 gramatický sešit, do kterého si budete lepit veškeré materiály z hodin -
  gramatické handouty, domácí úkoly, překlady apod.
  Maturitní témata a texty z hodin budete nosit v eurofolii a na konci pololetí si je vložíte podle témat do maturitního šanonu.
  Pokud sešit, úkol, učebnice aj. zapomenete, omluvíte se na začátku hodiny. Při třech zapomenutích bude záznam na sasu. Neomluvíte-li se, na sasu vám bude připsaná pětka za neplnění daných úkolů.
 • Za pololetí musíte mít všechny známky z ústního zkoušení či písemného testování maturitních témat
 • Budeme psát menší testy na slovní zásobu a gramatiku, lze si je po domluvě napsat znovu a opravit známku na lepší
 • Všechny maturitní testy - s váhou třetího stupně - jsou povinné, při absenci si domluvíte náhradní termín a test dopíšete. Při jejich nesplnění budete hodnoceni na konci pololetí N - nehodnocen
 • Do hodin musíte nosit učebnice a aktivně je v hodinách používat
 • Docházka vyšší než 70% - pokud přesáhne absence 30%, je student hodnocen na konci pololetí N a přezkoušen komisionálně.

  Nově:
 • Aktivita v hodině, domácí příprava, snaha se dorozumět & komunikace v angličtině bude hodnocena na konci každého pololetí jednou známkou váhy 3
 • Prezentace nebudou povinné
 • Stejně tak časopisy budou pouze pro zájemce

  Pomocné fráze k dorozumění v hodinách ke stažení zde
 • zpět