Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty


 • Hodnocení během distanční výuky
  hodnocení písemné práce - hodnocení úkolu známkou 1 - 2 s váhou 1, hodnocení A za odevzdaný úkol neznámkovaný - s rozborem chyb, N za neodevzdaný úkol, připomenutý úkol a opět neodevzdaný - 5 s váhou 1
  hodnocení ústního projevu - aktivita v hodinách 1 s váhou 1, 1 - 3 s váhou 2 za větší samostatné zkoušení

  Závěrečnou celkovou známku budou tvořit 3 části: známky menší s váhou 1, větší s váhou 2 za zkoušení po lekci plus závěrečné pololetní zkoušení s opakováním základních gramatických časů váhy 2 - přítomný prostý (3. osoba), přítomný průběhový - present, plan, minulé časy - nepravidelná slovesa a předpřítomný čas - have you ever..? • Hodnocení během výuky ve škole
  hodnocení menších testíků na slovíčka a gramatiku - známkou 1 - 5 s váhou 1, N za neodevzdaný úkol, N za absenci při testu, připomenutý úkol a opět neodevzdaný - 5 s váhou 1
  ústní hodnocení - aktivita v hodinách 1 s váhou 1, 1 - 5 s váhou 1 za menší samostatné zkoušení, 1 - 3 s váhou 2 za větší zkoušení po jednotlivých lekcích

  Závěrečnou celkovou známku budou tvořit 3 části: známky menší s váhou 1, větší s váhou 2 za zkoušení po lekci plus závěrečné pololetní zkoušení s opakováním základních gramatických časů váhy 2 - přítomný prostý (3. osoba), přítomný průběhový - present, plan, minulé časy - nepravidelná slovesa a předpřítomný čas - have you ever..? • Hodnocení ústního zkoušení
 • Hodnocení písemných prací
 • Hodnocení přístupu k výuce


  Výsledky testu většinou zasílám předběžně na třídní mail

 • zpět