Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty
POŽADAVKY K UZAVŘENÍ KLASIFIKACE
na konci pololetí

sešit A4
učebnice každý či do dvojic
komunikace v angličtině a aktivita v hodinách
mobil v tašce

 • Učitel bude v hodinách komunikovat s vámi a stejně tak budete nuceni v hodinách komunikovat s učitelem, třeba i za pomoci ostatních studentů, s gramatickými chybami a v necelých větách, pouze anglicky!
  Pokud budete chtít řešit nějaký větší problém v češtině, budete mít možnost ve třídě o přestávce, příp. kdykoli v kabinetě
 • Budete si vést A4 sešit, do kterého si budete lepit veškeré materiály z hodin -
  gramatické handouty, domácí úkoly, překlady apod.
  Maturitní témata a texty z hodin budete nosit v eurofolii a na konci pololetí si je vložíte podle témat do maturitního šanonu.
  Pokud sešit, úkol, učebnice aj. zapomenete, omluvíte se na začátku hodiny. Při třech zapomenutích bude záznam na sasu. Neomluvíte-li se, na sasu vám bude připsaná pětka za neplnění daných úkolů.
 • Za pololetí budete mít až pět známek z ústního zkoušení. Bude se zkoušet po každé lekci - gramatika/speaking, známky budou s váhou tři a budou povinné. Pokud budete chybět, budete si je muset doplnit.
 • Budeme psát menší testy na slovní zásobu a gramatiku, lze si je po domluvě napsat znovu a opravit známku na lepší
 • Větší progress testy - třetího stupně - po lekcích - jsou povinné, při absenci si domluvíte náhradní termín a test dopíšete. Při jejich nesplnění budete hodnoceni na konci pololetí N - nehodnocen - známku z JAN si budete muset doplnit komisionálně
 • Do hodin musíte nosit učebnice a aktivně je v hodinách používat
 • Docházka vyšší než 70% - pokud přesáhne absence 30%, je student hodnocen na konci pololetí N a přezkoušen komisionálně.

  Nově:
 • Na konci pololetí proběhne ústní přezkoušení s váhou 3 z učiva daného pololetí
 • Aktivita v hodině, domácí příprava, snaha se dorozumět & komunikace v angličtině bude hodnocena na konci každého pololetí jednou známkou váhy 3
 • Sešit bude na konci pololetí kontrolován a hodnocen váhou 2
 • Bonus - na konci lekce bude zadáno téma, na které si můžete vypracovat esej, hodnocenou váhou 1 nebo prezentaci, hodnocenou váhou 2

 • PREZENTACE nebudou povinné
 • stejně tak čASOPISY budou pouze pro zájemce

  Pomocné fráze k dorozumění v hodinách ke stažení zde
 • zpět