Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
SŠ: 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
VOŠ: 1. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty
Témata pro 2. ročník
Učebnice Solutions

 • Unit6 How techie are you?
  Facebook
  Will/ going to
  Electronic devices
  Invitations
  Messages

  Materiály ke stažení:
  6A Electronic devices
  Facebook HANDOUT/ text a otázky - ke stažení zde
  - Slovní zásoba k Science, computers & technology, gadgets, otázky/odpovědi HANDOUT ke stažení zde
  Electronic devices překlad vět (How often/ the Internet/ texting etc.)- ke stažení zde
  - výsledky - ppt. ke stažení zde
  Electronic devices překlad vět (turn on/off etc.)- ke stažení zde
  - výsledky - ppt. ke stažení zde
  Karta Media - ke stažení zde
  Science, computers & technology - Gate karta ke stažení zde
  Ellen´s show - Bradley Cooper and social media - on Youtube zde
  Bradley Cooper and Lady Gaga - Shallow song - Youtube zde
  Shallow song - doplňovačka ke stažení zde
  Computers snake - had, emaily - 4ks obrázky - ke stažení zde
  Solutions U6 Vox pops video - 4ks worksheets - ke stažení zde
  - výsledky - ke stažení zde
  6F Invitations Making arrangements - 4. maturitní část - situace - .ppt ke stažení zde
  Handout k Invitations/ making arrangements 4ks in 1 - ke stažení zde
  6B Will/going to - Budoucí časy - .ppt ke stažení zde
  Will - rules from the Solution book - ke stažení zde
  6C Messages - pravidla - ke stažení zde
  Messages - cj věty - ke stažení zde
  Messages - aj překlad vět - ke stažení zde
  6D Zero conditional - complete What if - ke stažení zde

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 6:
  Future tenses, science, computers & technology - otázky, gramatika, slovní zásoba, fráze - ke stažení zde

 • Unit7 Around the world
  Thanksgiving & Halloween
  Body language
  Must, mustn´t, needn´t
  Giving and receiving
  First conditional
  New Year

  Materiály ke stažení:
  7A Body language - obrázky 1 - .pdf 7ks in 1 ke stažení zde
  - obrázky 2 - .pdf 6ks in 1 ke stažení zde
  - obrázky 3 - phrasal verbs - .pdf 4ks in 1 ke stažení zde
  7B Must/ should/ have to/ needn´t - Brat Camp/ obrázky na doplň. Headway - HANDOUT ke stažení zde
  Must/ mustn´t/ needn´t - Solutions doplňovačka - poprve u rodičů - ke stažení zde
  7C Culture Thanksgiving & Halloween - HANDOUT ke stažení zde
  - otázky k Holidays and family traditions (do you, did you, have you ever, are you going to..?) 8ks in 1 - ke stažení zde
  - Chinese New Year Solutions 7C video - worksheet - 8ks ke stažení zde
  - Holidays, traditions Bridge karta - nová, jednoduchá - ke stažení zde
  7D 1st conditional - HANDOUT - pravidla, překlad, doplňovačka - ke stažení zde
  - vysledky - 1st conditional - handout - pravidla, překlad, doplňovačka - ke stažení zde
  Conditionals - překlad cj/aj 8ks in 1 - ke stažení zde
  - pravidla, examples, tabulka - ke stažení zde
  - pravidla, examples, tabulka - celá dvoustrana - ke stažení zde
  If/ bad good luck Solutions wedding conditionals, results - ke stažení zde
  - If/ bad good luck Solutions wedding conditionals 2 in 1 - ke stažení zde
  - Unit7 translation sentences - word - ke stažení zde
  - Unit7 translation sentences - conditionals ppt.slides/ results - ke stažení zde
  If song - Megan Trainor - What if - ke stažení zde
  If song - Lana Del Rey - Young and Beautiful song - ke stažení zde
  La, la, la song - Naughty boy ft. Sam Smith - zero & 1x first conditional to complete - 4ks in 1 ke stažení zde
  7G Invitations - Students´ Day - invitations/ rules - ke stažení zde  Podklady ke zkoušení na konci lekce 7:
  Thanksgiving & Halloween - otázky, slovní zásoba, fráze, Gramatika - podmínkové věty, must/mustn´t/needn´t, Invitations - ke stažení zde
  Popis obrázku/ tradic - ke stažení zde


 • Unit8 What if
  Rubbish
  Second conditional
  I wish
  A real danger?
  Compare ideas
  An essay

  Materiály ke stažení:
  8A What if..? Planet Earth - the global warming and it´s effects - the environment - be green - HANDOUT - ke stažení zde
  Nature/ countryside - Gate karta - ke stažení zde
  What if..? disaster - picture to describe/ guess - ppt. zde
  Jak chránit planetu - český text - ke stažení zde
  Extreme weather - slovní zásoba, poslech - ke stažení zde
  - barevná str. Extreme weather cv. a vocabulary (sunny, cloudy..) - ke stažení zde
  - barevná strana Extreme weather - texts (tornadoes, gails..) - ke stažení zde
  - freezing rain sound - ke stažení zde
  - blizzard sound - ke stažení zde
  - hailing sound - ke stažení zde
  - hurricane sound - ke stažení zde
  - thunder sound - ke stažení zde
  - poslech mp3 - ke stažení zde
  - přepis poslechu, výsledky - ke stažení zde
  The weather - překlad čj/aj, převod °F na °C/°C na °F - ppt. ke stažení zde
  The global warming and its effects on people - the future/ predictions - ke stažení zde
  The environment - it´s parts, protection - ke stažení zde
  4ocean´s New Year´s Resolutions - ke stažení zde
  Beetles warm-up - ke stažení zde
  Alphabeth/ plants - ke stažení zde
  Fish obrázek - ke stažení zde
  Climate & weather/ environment KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  8B Second conditional- Conditionals - first/second - HANDOUT - ke stažení zde
  - 2. nereálná podmínka - HANDOUT - pravidla, cvičení, překlad - ke stažení zde
  - 1. a 2. podmínka - doplňovačka - ke stažení zde
  - What if speaking -1 year trip - What would you do/ play/ eat - 4ks in 1 - ke stažení zde
  - 2. podmínka - překlad .ppt - ke stažení zde
  - 2. podmínka - HW překlad 9ks zadání word - ke stažení zde
  - HW ppt cj-aj - ke stažení zde
  - If/ when games - speaking 3x A4 - ke stažení zde
  - 2nd condition funny questions - A/ B ke stažení zde
  8C Rubbish The effects of global warming - the CARBON FOOTPRINT - ke stažení zde
  8D I wish - A/B speaking fun, 2x - ke stažení zde
  8F Stimulus discussion - maturitní 4. část - situace zde
  - situace PRAVIDLA zde
  Animal SOS volunteering - didaktický T/F text - ke stažení zde
  8G An essay Příspěvek do časopisu/ Article - zadání eseje If I were the mayor, PRAVIDLA psaní eseje Mobile phones - ke stažení zde
  Different world song by Allan Walker - ke stažení zde

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 8:
  The Environment and its protection - Planet Earth, how green are you?, second conditional, OTÁZKY na konci handoutu - ke stažení zde


 • Unit9 Crime scene
  Outlaws
  Reported speech
  High-tech crime
  Reporting a theft
  Crime and criminals
  Past perfect

  Materiály ke stažení:
  Crime HANDOUT - quiz How honest are you, definitions of crime, vocabulary, 2nd conditional - ke stažení zde
  Cybercrime/ Cyber bullying & vocabulary HANDOUT - ke stažení zde
  - cybercrime otázky k textu 9ks word- ke stažení zde
  - cybercrime otázky k textu .ppt - ke stažení zde
  Reporting a theft - at the police station - 4ks guide ke stažení zde
  Reporting a theft dialogue - ke stažení zde
  Crime vocabulary II - ke stažení zde
  Předpřítomný čas, předpřítomný vs. minulý, průběhový - překlad - Crime vocabulary - ke stažení zde
  Předpřítomný čas vs. minulý - Crime/ Reporting a theft - čj překlad - ke stažení zde
  Předpřítomný čas vs. minulý - Crime/ Reporting a theft - čj/aj překlad - ppt. prezentace - ke stažení zde
  Předminulý čas - překlad - ke stažení zde
  Reported speech/ nepřímá řeč - handout - překlad - ke stažení zde
  - pravidla AJ 4ks - ke stažení zde


 • Unit10 The written word
  Publications
  The passive - present and past
  To be or not to be
  The passive - present perfect and future
  Vampire stories
  Arranging to meet

  Materiály ke stažení:
  William Shakespeare - Romeo and Juliet, the Globe, other writers - maturitní HANDOUT - ke stažení zde
  Unit10 Shakespeare, books, literature HANDOUT vocabulary/phrases, a book review - ke stažení zde
  Romeo and Juliet story - match pictures with the text 1ks - ke stažení zde
  Shakespearean theatre - actors - PICTURE to describe - ke stažení zde
  Reader - 2 PICTUREs to describe/ compare - ke stažení zde
  Winnie_the_Pooh 3 In which Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a Woozle 2E - ke stažení zde
  Winnie_the_Pooh 3 In which Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a Woozle - ke stažení zde
  Free time, entertainment, books Gate card - ke stažení zde
  - Bridge card - ke stažení zde
  Trpný rod - ke stažení zde

  Maturitní otázky
  Všeobecné tematické okruhy  Další materiály
 • Maturitní karty Bridge on-line
 • Fráze nutné k ústnímu zkoušení
 • materiály k probíraným Maturitním tématům
 • materiály k probíraným Všeobecným okruhům


 • zpět