Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty
WRITING
Učebnice Maturita Solutions Pre-IntermediateUnit6 How techie are you
Messages - pravidla - ke stažení zde
Messages - cj věty - ke stažení zde
Messages - aj překlad vět - ke stažení zde


Unit7 Around the world
An invitation/pozvánka - HANDOUT - poloformální dopis učiteli - ke stažení zde

Unit8 What if...?
An essay
Příspěvek do časopisu/ Article/ Essay - Environment - HANDOUT - ke stažení zde


Unit9 Crime scene
An email


Unit10 The written word
An informal letter - fráze k neformálnímu dopisu - ke stažení zde

  • Hodnocení písemných maturitních prací - délky textu, počtu slov, gramatiky, slovní zásoby apod.
  • Maturitní zkouška z anglického jazyka – písemná práce - slohové útvary, hodnocení, příklady zadání atd.
  • Dřívější maturitní písemné práce - zadání testů  • zpět