Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
SŠ: 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
VOŠ: 1. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty


Témata pro 1. ročník
Učebnice Solutions

 • Unit1 All about you
  Personality
  Present simple and continuous
  Teenage challenges/ The Duke of Edinburgh
  Verb + infinitive/ -ing form
  Everyday English - Exchanging opinions
  A personal profile

  Materiály ke stažení:
  Revision - časové předložky ON/ AT/ IN - pravidla 4ks in 1 - ke stažení zde
  - time prepositions - časové předložky Excellance - pravidla - ke stažení zde
  - time prepositions - časové předložky Murphy - ke stažení zde
  - prepositions of place, present tenses - místní předložky, present tenses revision exe. Murphy - ke stažení zde

  1A Personality - HANDOUT - Personality, free time, popis obrázku, exchanging opinions - ke stažení zde
  Personalities - vocabulary, otázky/ upravená zkoušecí karta (personal profile, all about me, Jack Sparrow aj.) - ke stažení zde
  Revision otázky - Personal questions, my hobbies, my friend, the time, the past - Filipek´s homework 2 in 1 - pdf. ke stažení zde
  Personal questions - otázky ppt. v aj zde
  1B Present simple and continuous - ppt. pravidla ke stažení zde
  Find someone who.. CAN/ DO/ ARE - ke stažení zde
  Present simple tense/ prostý - pravidlo/ tabulka Murphy 4ks in 1 - ke stažení zde
  Present continuous tense/ průbčhový - jednoduché české včty překlad - ke stažení zde
  - oba časy - jednoduché české věty překlad diary - ke stažení zde
  - diary výsledky - ke stažení zde
  1C Teenage challenges - the Duke of Edinburgh Vocabulary HANDOUT - ke stažení zde
  - the Duke of Edinburgh DofE award info text - ke stažení zde
  - DofE award, parkour & Tomáš Vavrečka - ke stažení zde
  Queen Elizabeth II - her family tree, Harry´s Royal Wedding, "the Queen" film review - ppt. ke stažení zde
  Volunteering - Solutions 1C video - worksheets 4ks in 1 - ke stažení zde
  - výsledky - ke stažení zde
  1D Verb + to/ing - 2. sloveso ve větě - HANDOUT - pravidla plus cvičení - ke stažení zde
  - 2.sloveso ve větě SLOVÍČKA- infinitive/ -ing - slovesa Unit1 - ke stažení zde
  Základní slovesa a slovesa Unit1 - ke stažení zde
  1F Exchanging opinions - cvičné situace - ke stažení zde
  Free time and entertainment KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  - Free time and entertainment karta - otázky/ odpovědi - ke stažení zde
  1G A personal profile - A letter to an Indian girl - ppt. ke stažení zde
  Get ready for your exam - Popis obrázku pravidla 10 in 1 - pdf. ke stažení zde

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 1:
  Present tenses, Personality - slovní zásoba, fráze, The Duke of Edinburgh - otázky - ke stažení zde

 • Unit2 Winning and losing
  Unusual sports
  Past simple and continuous
  Surfing superstar Bethany Hamilton
  Everyday English - Talking about the past - talking about the weekend
  Writing - An informal letter

  Materiály ke stažení:
  2A Sports - slovní zásoba - HANDOUT - ke stažení zde
  - obrázky jednotlivých sportů pdf. 6ks in 1 - ke stažení zde
  - 2 obrázky k porovnání - cycling family/ table tennis -children - ke stažení zde
  - obrázek rodina/ cycling - 8ks in 1 - ke stažení zde
  - rodina/ cycling - ppt. cj otázky plus aj popis - ke stažení zde
  - obrázek children/ table tennis - 4 pict. in 1 - ke stažení zde
  - Slovní zásoba - obrázková doplňovačka - ke stažení zde
  - Maturitní karta Bridge- ke stažení zde
  2B Minulý čas prostý - 100 nejpoužívanějších sloves / s českou výslovností - ke stažení zde
  - otázky Where did you go? - hra Teachthis - ke stažení zde
  - board game Last time - desková hra Teachthis - ke stažení zde
  - tabulka na dopl. - pravid./nepravid. slovesa - ke stažení zde
  - doplňovací dvojstrana - Murphy a překlady ze žluté Cvičebnice - ke stažení zde
  - song Havana - doplňovačka - ke stažení zde
  - song Follow Your Fire by Kodaline - ke stažení zde
  - song Don´t worry, be happy Mc Ferrin - 4ks in 1 - ke stažení zde
  - Find somebody - DID questions - ke stažení zde
  - didn´t, did..? - tabulka 6ks in 1 - ke stažení zde
  - wh- did..? - tabulka 10ks in 1 - ke stažení zde
  2C Unusual sports Vizovice´s plum dumpling contest - ppt. ke stažení zde
  - Vizovice worksheet 6ks in 1 pdf. - ke stažení zde
  - další neobvyklé sporty obr. ppt. - ke stažení zde
  - winter holidays- ke stažení zde
  - village sports - odpovědi plus slovní zásoba 14/3,4
  2D Minulý čas průběhový - the rules/ pravidla 4ks in 1 - ke stažení zde
  2E Surf´s up - Bethany Hamilton Reading SB pg.18 - vocabulary, phrases - ke stažení zde
  Bethany Hamilton This is my story - short documentary - zde
  Sport KJA otázky, obrázky, situace - ke stažení zde
  2D Minulý čas průběhový
  Minulé časy - jednoduché včty překlad - ke stažení zde

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 2:
  GrammarPast tenses, Sport - otázky - types of sports, equipment slovní zásoba, fráze, Unusual sports - Vizovické jezení knedlíků, Bog snorkelling; Surfing star Bethany Hamilton - otázky - ke stažení zde
  - Maturitní karta Gate č. 6 Sports - ke stažení zde

  Podklady k pololetnímu ústnímu zkoušení - lekce 1 a 2:
  - ke stažení zde


 • Unit3 House and home
  Landscapes - prepositions of movement, directions - Hradec Králové
  Some, any, much, many, a lot of, a little, a few
  Articles
  Picture description
  A holiday blog/ postcard

  Materiály ke stažení:
  - Ski course 1st year students´s week/ lyžák- ke stažení zde
  Hradec Kralove HANDOUT- basic facts, there is, articles, directions - ke stažení zde
  3A Landscapes Prepositions - Directions Hradec - the way to the hostel/ station/favourite place - 3ks in 1 -
  Slovní zásoba Unit3 & členy/ Vocabulary & articles - prepositions, town & village, HK sights - ke stažení zde
  - Directions / town A/B map 3A Solutions - ke stažení zde
  - Draw the directions/ squares Teach this - ke stažení zde
  - Directions / town A/B map od hanky - ke stažení zde
  Around town Gate karta - directions/ text, phrases - ke stažení zde
  3B Some, any, a few, a little Hobbits houses ppt obr.- ke stažení zde
  Some, any, much, many, a lot of, a lettle, a few - handout - ke stažení zde
  - překlad - ke stažení zde
  3D Členy - ke stažení zde
  - Neurčitý člen a/an PRAVIDLA - ke stažení zde
  - Určitý člen the PRAVIDLA - ke stažení zde
  - členy doplňovačka 3cv. 2x - ke stažení zde
  Articles - Členy - handout A4 - ke stažení zde
  - cvičení - ke stažení zde
  Neurčitý člen - handout 4ks in 1 - ke stažení zde
  3E Urban farmers - Vocabulary k Reading textům - ke stažení zde
  3F Picture description 8ks in one - pravidla zde
  Picture description/ popis obrázku - obecná pravidla .ppt ke stažení zde
  Picture description (Solution) chart of expression, example picture/tabulka s výrazy, ukázkový obrázek s popisem - ke stažení zde

  Podklady k ústnímu zkoušení - otázky k lekci 3:
  - ke stažení zde


 • Unit4 Lights, camera, action
  At the cinema
  Comparatives and superlatives
  Film fame - The Oscars - slovní zásoba - ke stažení zde
  (not) as... as, too, enough
  Shaken and stirred
  Film review

  Materiály ke stažení:
  At the cinema/ A film review/ vocabulary, phrases HANDOUT - ke stažení zde
  Buying tickets - slovní zásoba/ definitions - ke stažení zde
  Buying tickets - slovní zásoba/ fráze - ke stažení zde
  Přídavná jména končící -ed/ing - ke stažení zde
  Vyprávění obsahu knihy, filmu, článku z časopisu, básně atd. - ke stažení zde
  Film review - The Pirates of the Carribean - Salazarova pomsta - ke stažení zde
  - 4ks in 1 Film review - The Pirates of the Carribean - Salazarova pomsta - including My favourite scene..ke stažení zde
  - 6ks in 1 Film review - The Pirates of the Carribean - Salazarova pomsta - ke stažení zde
  Twilight saga - a film review - ppt. ke stažení zde
  Cinema questions 2ks - ke stažení zde


 • Unit5 Shopping
  At the shops
  Present perfect and past simple - How long..?/for, since
  Bids to become famous
  Present perfect and past simple - Have you ever..?/never
  Making a complaint

  Materiály ke stažení:
  At the shops - Shopping/ shops - vocabulary - ke stažení zde
  - Shopping and money - slovní zásoba - WB pg.40 - ke stažení zde
  Present perfect - Předpřítomný čas - pravidla word - ke stažení zde
  - pravidla .ppt - ke stažení zde
  Have you ever Bingo game by Teach-this - ke stažení zde
  Find someone Have you ever pair-work game by Teach-this - ke stažení zde
  - how long/since - překlad - ke stažení zde
  - ever/never - překlad - ke stažení zde
  - The Hotel California - song - ke stažení zde
  Making a complaint - překlad - ke stažení zde

  London
  London - maturitní handout - ke stažení zde
  London - maturitní karta - ke stažení zde
  Buckingham Palace - ke stažení zde
  London, Covent? Buckingham - slovní zásoba - ke stažení zde
  Buckingham Palace - text z fialové Headway učebnice - ke stažení zde - a otázky k textu - ke stažení zde
  Buckingham Palace - WB pg.38 - otázky k textu ke stažení zde
  Furnishing your living room game - Aktivátor TB- ke stažení zde
  Covent Garden - ke stažení zde
  London - sights - ke stažení zde
  - Buckingham Palace - otázky/ odpovědi - ke stažení zde
  - Covent Garden - video - ke stažení zde
  - Covent Garden - handout k videu - ke stažení zde
  London
  London and UK cities
  Londýn - obrázková prezentace
  tabulka ke stažení
  Maturitní otázky
  Všeobecné tematické okruhy  Další materiály
 • Maturitní karty Bridge on-line
 • Fráze nutné k ústnímu zkoušení
 • materiály k probíraným Maturitním tématům
 • materiály k probíraným Všeobecným okruhům


 • zpět