Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
SŠ: 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
VOŠ: 1. ročník
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty


Témata pro 3. ročník

Učebnice Longman Maturita Activator

 • Unit1 People
  Personal identification
  Body and face - appearance - Maturitní karta Gate on-line (viz.dole) 11. People, looks, feelings
  Introduce yourself, your friend, a member of your family, what does he/she look like?, what is he/she like etc.
  Clothes and accessories - Parts of your body/ clothes - slovní zásoba Aktivátor Unit 1
  Personality/ character - Definitions 55/6 Aktivátor, slovní zásoba Personality
  - What do you find important in a person SB pg.59/5
  Příd. jména s koncovkou ed vs. ing

  Materiály ke stažení:
  Personal identification - Personalities - otázky/ zkoušecí karta (Jack Sparrow aj.) - ke stažení zde
  Personal details - clothes - girl siluettes ke stažení zde
  Personal details - clothes - boy siluettes ke stažení zde
  První str. Aktivatoru - popis chlapika - ke stažení zde
  Překlad vět 1 - appearance/ character (Můj bratr je..) - 6ks in 1 word ke stažení zde
  - appearance/ character (Můj bratr je..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Překlad vět 2 - jednoduché české včty a otázky (František rád jezdí..)- překlad - ke stažení zde
  - jednoduché české včty a otázky (František rád jezdí..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Překlad vět 3 - appearance/ character (Těším se na sestřenici..) - 16ks in 1 word ke stažení zde
  - appearance/ character (Těším se na sestřenici..) - cj/aj - ppt. ke stažení zde
  Otázky s obrázky - ke stažení zde
  Personal identification karta - ke stažení zde
  Otázky i karty v 1 - ke stažení zde
  Personal identification KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Human body - crossword puzzle - body parts - ke stažení zde
  Parts of the face - pict - ke stažení zde
  Grammar - příd. jména s koncovkou ed/ ing - cj aj překlad- ke stažení zde
  - pravidlo plus příklady - ke stažení zde
  - complete exercises/ modrý Murphy - ke stažení zde
  - picture description - .ppt ke stažení zde
  Popis obrázku - pravidla 10ks in 1 - ke stažení zde
  - popis obrázků str. 187, 169, 155,127, 111, 105, 59, 81, 76, 245 aj.
  Faces - Poseroutka - A/B guess who game - ke stažení zde

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 1:
  Personal identification - karta GATE, questions, vocabulary - ke stažení zde
  Popis obrázku
  Human body

  Maturitní témata
  The Czech Republic - HANDOUT - karta ke stažení zde
  Nově!! The history od the Czech Republic and the history of the 17th November - ke stažení zde
  - jednoduché včty k mapě - překlad - ke stažení zde
  - jednoduché obecné včty k CR - překlad 6ks CJ - ke stažení zde
  - jednoduché obecné včty k CR - překlad do aj ppt. - ke stažení zde
  Prague - HANDOUT - NEW HANDOUT ke stažení zde
  video Perfect Prague travel guide - ke stažení zde
  - worksheet k videu 2ks in 1- ke stažení zde
  - výsledky k videu/ answer sheet - ke stažení zde
  video Visit Prague 5 things You Will Love & Hate about Prague - ke stažení zde


 • Unit2 Home
  Parts of house - Maturitní karta Gate on-line (viz.dole) č.15 My house a maturitní karta Bridge on-line (viz.dole) č.54 Housing
  Types of house - str. 67/4, 5 My dream house
  Conditions, size and location
  Renting a flat - .ppt prezentace ke stažení zde
  Housework
  Useful phrases - str. 67/5 What are advantages and disadvantages of living in a city / in the countryside - odpovědi viz. 66/3

  Podklady ke zkoušení na konci lekce 2:
  My hometown - karta ke stažení zde
  My house - karta ke stažení zde
  Otázky k Housing (Do you, did you, have you ever, should, would like..?) zde
  Otázky k Housing s problematickými výrazy (neighbours, surroundings, chores etc.) zde
  Housing - karta ke stažení zde
  Picture of a house - describe - 6ks in 1 ke stažení zde
  House vocabulary card - ke stažení zde
  House vocabulary card II - ke stažení zde
  The Place Where I live - housing/ vocabulary zde
  Housing - překlad cj - ke stažení zde
  Housing - překlad aj - ke stažení zde
  House KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Houses - jednoduché maturitní reading A, B, C, D, E match - ke stažení zde
  Let´s talk about houses - conversation cards - ke stažení zde
  - Giving directions - cvičení ke stažení zde
  - Comparison of pictures - ppt. ke stažení zde
  - Giving advice pg.58/5 - .ppt ke stažení zde

  Maturitní témata
  Hradec Králové - HANDOUT - NEW HANDOUT - Elizabeth Richeza, Augustin, the clock..ke stažení zde
  - otázky k handoutu & překlad- 3ks in 1 - ke stažení zde
  - my hometown - str. 67/6 My hometown
  Hradec Kralove HANDOUT- basic facts, there is, articles, directions - ke stažení zde

  London - HANDOUT - karta ke stažení zde
  Maturitní karta - ke stažení zde
  Buckingham Palace - ke stažení zde
  - otázky/ odpovědi k Buckingham Palace - ke stažení zde
  Covent Garden - ke stažení zde
  - video - ke stažení zde
  - handout k videu - ke stažení zde
  London sights - ke stažení zde
  Going to London/ sights - abc doplňovačka - ke stažení zde
  Text London - reading - ke stažení zde
  UK cities karta - ke stažení zde
  Picture presentation London ppt. ke stažení zde
  Tabulka na cities obecnč - ke stažení zde
  Description of a town - vocabulary - meanings - ke stažení zde

  Podklady k pololetnímu ústnímu zkoušení - lekce 1 a 2:
  - ke stažení zde


 • Unit3 School
  Education - HANDOUT/ Bridge karta 47, the Czech educ. system, our college, complete exercise - 2 in 1ks - ke stažení zde
  - the Czech educ. system complete exe. results - ke stažení zde
  - the Czech educ. system complete exe. VOCABULARY - ke stažení zde
  - handout color pg/ Bridge karta 47, přehled - ke stažení zde
  Bridge karta 47 i s obrázky - ke stažení zde
  Schools CR/UK - VOCABULARY - překlad/ definice - ke stažení zde
  Education - cj překlad - ke stažení zde
  Education - cj/ aj překlad - ke stažení zde
  Education UK USA CR text - ke stažení zde
  Education UK vs USA text - ke stažení zde
  Exams - český systém školství - doplňovačka - ke stažení zde
  Schools - obrázky - ke stažení zde
  Schools - překlad/ 2. část slovíček - ke stažení zde
  Education KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Writing - formal letter/ Letter of enquiry - žádost o ubytování/ reakce na inzerát - ke stažení zde
  - zadání formal letter/ Letter of enquiry - žádost o ubytování/ reakce na inzerát - ke stažení zde

  Maturitní témata
  The United Kingdom
  Great Britain - maturitní karta Gate - ke stažení zde
  Great Britain - maturitní karta Bridge - ke stažení zde
  Great Britain - mapa - doplňovačka/ handout - ke stažení zde

  - The UK ppt prezentace - ke stažení zde
  Education in the Czech Republic

  Podklady k ústnímu zkoušení - otázky k lekci 3:
  - ke stažení zde


 • Unit4 Work
  Looking for a job
  Work and money - Work/employment - vocabulary - ke stažení zde
  Employment
  At work/ not working
  Useful phrases
  Jobs - handout - text, slovní zásoba, fráze, otázky/ odpovědi, překlad
  Jobs - křížovka, slovní zásoba, fráze II
  Jobs - karta 01
  Jobs - karta 52
  Jobs/ professions - vocabulary/ definice co, kdo dělá
  Jobs - křížovka, slovní zásoba Unit 4
  Jobs/ professions KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Maturitní čtení Jobs - ke stažení zde

  Maturitní témata
  The USA - ke stažení zde
  - tabulka - ke stažení zde
  US cities - Washington D.C. - ke stažení zde
  - American cities - ke stažení zde
  - Přehled US Famous people, US history, US cities - ke stažení zde


 • Unit5 Family and social life
  - Karta Family, Everyday, Personal identification, Friends & relationships viz.dole Bridge karty on-line
  Friends karta - ke stažení zde
  Free time and entertainment karta - ke stažení zde
  Useful phrases - Meet and greet - ppt. ke stažení zde
  Family KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Family karta - ke stažení zde
  Useful phrases - Meet and greet - ppt. ke stažení zde
  Making arrangements - planning sth. - cvičné situace ke stažení zde
  Everyday life KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde


 • Unit6 Food
  Types of food
  Adjectives describing food
  Preparing food
  Food packaging and quantities
  Meals
  Restaurants
  Useful phrases - Questions and answers - ke stažení zde
  Food/ drinks KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Maturita Food matching text reading - ke stažení zde

  Maturitní témata
  Healthy lifestyle - ke stažení zde
  Canada - ke stažení zde


 • Unit7 Shopping and services
  Types of shops - vocabulary - ke stažení zde
  In a shop
  Complaining
  Shopping and clothes
  Services
  Advertising
  Trade
  Useful phrases
  Shopping/ clothes, fashion KJA/ questions, pictures, situations - ke stažení zde
  Situation - buying a present ppt. ke stažení zde

  Maturitní témata
  Australia
  New Zealand  Maturitní otázky
  Všeobecné tematické okruhy  Další materiály
 • Maturitní karty Bridge on-line
 • Fráze nutné k ústnímu zkoušení
 • materiály k probíraným Maturitním tématům
 • materiály k probíraným Všeobecným okruhům

 • Stručný přehled historie k tématům 1-11

 • zpět