Webové stránky
Aleny Náhlovské
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Vyšší odborné studium VOŠ
Projekty
Výlety
Zajímavosti

O autorovi
Profil
Rodina
Zájmy
Zajímavosti
Kontakty
POŽADAVKY K UZAVŘENÍ KLASIFIKACE
na konci pololetí

Orientovat se v odborném textu, umět z něj získat potřebné informace
umět komunikovat se zahraničním klientem o odborných i obecných záležitostech
být schopen základní komunikace v cizím jazyce v nemocničním provozu
vyjadřovat se písemně i ústně na dané téma (všeobecně i odborně)
umět sestavit žádost a životopis, napsat formální dopis, prezentovat se v situacích týkajících se hledání zaměstnání a studia v zahraničí
ovládat odbornou terminologii a vybrané jazykové prostředky v odborném projevu a textu


Literatura: Topilova: Medical English; Evans, Caldwell: Dentistry


Zimní zápočet: Splnění všech testů z odborných lékařských témat, dentistry vocabulary tests
Letní klasifikovaný zápočet: Splnění všech testů z odborných lék. témat, dentistry vocabulary tests
Ústní projev na zadané odborné téma probírané v 1. ročníku – celkem 12


zpět